top of page

POLITYKA PRYWATNOŚĆI & POLITYKA COOKIE

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”) informujemy, że:

1. Holistic Studio Małgorzata Goździeniak z siedzibą w Toruniu ul. Jana Mohna 44, która jest Administratorem, przetwarza dane osobowe, które zostały przez Ciebie podane, 
w celach:

 • sprzedaży usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • wystawienia rachunku/faktury rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji (adres email)

 • odpowiadania na komentarze

 • wysyłki informacji handlowych (marketingowo-promocyjnych) drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Przetwarza tylko te dane, które zostały podane przez Klienta podczas pytania o usługi lub przekazane w celu realizacji zamówień oraz te dane Użytkownika/Klienta, które przekazał on podczas konwersacji lub zamieszczenia komentarza na Stronie. Na ogół jest to: imię, nazwisko, płeć, adres potrzebny do wystawienia rachunku lub faktury, numer telefonu, adres e-mail.

 

4. Podstawa przetwarzania danych:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, zwłaszcza w przypadku wystawienia faktury czy rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • przy umowie o świadczeniu niektórych usług, zwłaszcza na odległość lub działań podejmowanych na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia  – do czasu realizacji wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • jeśli podasz dane potrzebne do wymiany informacji lub w związku z zamieszczeniem komentarza (zwykle jest to: imię, nazwisko, adres e-mail) – do czasu zakończenia konwersacji,

 • prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony podczas ewentualnych roszczeń – do czasu ich wyjaśnienia (art. 6 ust 1 lit. f RODO)

 • prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5. Okres przetwarzania danych:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie konieczność ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony w celu świadczenia usługi

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, czyli udzielania informacji o produktach/usługach

 • kiedy zakończona zostanie konwersacja, w przypadku gdy zamieściłeś swoje dane w komentarzach lub na stronie w formularzu Kontaktu – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

 

6. Dobrowolność podania danych   
Podanie danych osobowych w związku z świadczonymi na jej podstawie usługami jak też zasięganiem informacji, jest dobrowolne, jakkolwiek wymagane do przyjęcia i realizacji zamówień lub uzyskania informacji, o które pytałeś (jak np. adres e-mail), czy w przypadku prawnie uzasadnionego obowiązku. Po zrealizowaniu zamówienia, zakończeniu konwersacji itp. dane są usuwane, chyba że Klient/Użytkownik strony zażyczy sobie inaczej.

 

7. Jako Użytkownik możesz otrzymać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym albo inne informacje związane z charakterem Strony i rodzajem usług, wyłącznie jeśli wyrazisz na to zgodę. Również w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji, wtedy dane zostaną natychmiast usunięte.

 

8. Twoje uprawnienia

Masz prawo:

 • dostępu do Twoich danych

 • ich sprostowania, zmiany

 • usunięcia

 • ograniczenia przetwarzania

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

 • Jeśli chcesz dokonać ww. zmian i skorzystać ze swoich praw, napisz na e-mail: salon@holisticstudio.pl

 • Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Odbiorcy danych

W przypadku sprzedaży usług Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • hostingodawca

 • osoba świadcząca usługi informatyczne – w celu lepszego funkcjonowania Strony oraz wykonywania ewentualnych napraw

 • w przypadku przekazywania danych z faktury lub rachunku ewentualne biuro rachunkowe

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych.

Poza sytuacjami związanymi z księgowością, realizacją zamówień, prowadzeniem strony i sytuacjami koniecznymi pod względem prawnym właściciel strony oświadcza, że nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Kupującego ani Czytelników tej strony czy osób kontaktujących się drogą mailową.

10. Jeśli zgodziłeś się na przechowanie Twoich danych w naszej firmie, poczynimy wszelkie starania, aby były one odpowiednio zabezpieczone  (m.in.: hasło dostępu do komputera, odpowiednia ochrona antywirusowa, wykupienie certyfikatu SSL dla domeny).

 

11. Pliki Cookies   
Na naszej Stronie używamy znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które zbierają i przetwarzają dane osobowe Użytkowników.

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.


Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu
  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
  w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies 
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości 
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

12. Kontakt z Administratorem

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo zapytać o coś związanego
z Polityką Prywatności, napisz na adres e-mail: salon@holisticstudio.pl

bottom of page